Publicatielijst Steven de Waal

Naast vele (vertrouwelijke) klantrapporten en lezingen op openbare en besloten conferenties, zijn onderstaande boeken, artikelen, interviews en rapporten officieel gepubliceerd. De publicatielijst van Steven de Waal is ook te downloaden als pdf.
Most publications are in Dutch, the title shows if the publication is in English. Besides many confidential client reports and lectures at public and closed conferences, the following books, articles, interviews and reports have been officially published. The list of publications by Steven de Waal can also be downloaded as pdf.

 Boeken / Books

Overige publicaties / Other publications

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Steven de Waal, De publieke sector verdient goed management, S&D nr. 5, oktober 2013
 • Steven de Waal, Leiders met karakter, FD Outlook juli 2013, p. 32-34
 • Dan doet de burger het wel zelf wel‘, Interview met o.a. Steven de Waal in Volkskrant 5 januari 2013, Onderdeel Vonk, p. 12-13
 • Drs S.P.M. de Waal, ‘Het RvT/RvB model in het Primair Onderwijs: kunnen bestuurders ook leren?’, in Dietvorst C. en Strik F. (ed.), ‘Inzicht in Toezicht. Toezicht en bestuur in primair onderwijs’, Amsterdam: LeMix 2013, p. 5-20

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 • S.P.M. de Waal, Afwachten is de beste strategie, Liberalisering van de ziekenhuismarkt gaat langzaam, Zorgvisie, 10/2006
 • Hoe slopend is de politiek? Interview met Steven de Waal in HP de Tijd, 8/2006
 • Margriet Pflug, Had u niet meer kunnen doen? Interview met Steven de Waal in Aedes Magazine 3/2006

2005

2004

 • Executive Exchange Network: The Role of Government in Innovation Policy; Conference Paper, March 2004
 • De werkdruk van adviseurs, rondetafelgesprek in Management Consultant Magazine, nummer 5, 2004
 • Interview in: Ton Bernts (ed.), Boodschap aan de kerken? Religie als sociaal en moreel kapitaal, Meinema Zoetermeer, 2004
 • Interview in: Christen Democratische Verkenningen (CDV), Diskwalificatie maatschappelijk ondernemen riskant, 2004

2003

 • Executive Exchange Network: The Strategic Value of Corporate Social Responsibility; Conference Paper, 23 september 2003
 • S.P.M. de Waal, ‘Liberalisering moet, maar voorkom missers!’, Health Management Forum Toekomst ondernemerschap in de zorgsector, juni 2003
 • Executive Exchange Network: The sustainability op Pensions; Conference Paper, 22 april 2003
 • F.J. de Vijlder en S.P.M. de Waal, HBO-fraude gevolg van slecht opgezet bestuursmodel, in: Financieel Dagblad 26 maart 2003
 • S.P.M. de Waal, J. van Katwijk en A. van Ballegooijen, Maatschappelijk ondernemerschap in de zorg, Maatschappelijk ondernemen in de zorg, hoofdstuk 3 in bundel Ondernemers in de zorg, W.H. van Harten & R.W. Schuring (red.), van Gorcum Assen, 2003

2002

 • S.P.M. de Waal, ‘Ziekenhuizen en maatschappelijk ondernemen’, in: Executive Resources, Newsletter Boer & Croon Executive Managers, november 2002
 • ‘Vouchers. An international comparison of vouchers and similar instruments’editor. Rapport van Public SPACE aan Ministerie van EZ. November 2002
 • S.P.M. de Waal, Vraagsturing: de noodzaak van goed politiek management, in Christen Democratische Verkenningen, Themanummer 2002, nr 7,8,9, Den Haag, september 2002
 • Executive Exchange Network: Transformation of healthcare systems; Conference Paper, 27 august, 2002
 • Lecture on The Hospital of the Future for the international hospital association, HOPE in Dublin, 26 May 2002
 • Executive Exchange Network: Liberalization and Public Service Provision in the energy Sector; Conference Paper, 7 may 2002
 • S.P.M. de Waal en R. Van der Plank, Aanbevelingen aan de formateur; noodzakelijke politieke keuzen voor de curatieve zorg in Nederland in Zorgmanagement, Magazine, mei 2002
 • S.P.M. de Waal, Hospital of the future, Health Information Developments in the Netherlands, ed. May 2002
 • S.P.M. de Waal, De waarde(n) van de academie, in: Wat is wijsheid? Antwoorden en vragen naar de onbekende weg, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, april 2002
 • Lecture on Medical Curative Care in 2010 for the European Healthcare Management Association te Gdansk 15 maart 2002
 • S.P.M. de Waal, Hospital of the future: Summary of the study ‘Hospital of the Future – hospital care in 2010’, Amsterdam, march 2002
 • S.P.M. de Waal, Het hek is van de dam; de Europese dimensie infiltreert in het stragisch management in de zorgsector in: Zorgmanagement Magazine, maart 2002
 • S.P.M. de Waal ‘De toekomst van de Maatschappelijke Onderneming in Nederland.’ In: P. Dekker (Ed.), Particulier initiatief en publiek belang. Beschouwingen over de aard en toekomst van de Nederlandse non-profitsector. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2002, pp.67-80
 • Executive Exchange Network: Food safety and its regulation; Conference Paper, 5 february 2002
 • Politiek en overheid in de overgang, verslag van een rondetafelgesprek o.l.v. S.P.M. de Waal, in: Publiek Management februari 2002
 • S.P.M. de Waal, Politiek kan grote processen niet aan in NRC Handelsblad, 12 januari 2002
 • Het ziekenhuis van de toekomst. Een inspirerende visie op curatieve zorg in 2010 en later …, NVZ vereniging van ziekenhuizen, januari 2002
 • Overheid neemt het heft in eigen hand. Trends in overheidsadvisering, interview met S.P.M. de Waal in Management Consultant Magazine, 2002
 • Recensies in Tijdschrift Publiek Management van een belangwekkend
  buitenlands boek met relevantie voor publiek management

2001

 • Executive Exchange Network: Liberalization of Public Transport; Conference Paper, 6 November 2001
 • S.P.M. de Waal en Van veelteelt, de bestuurders die voorbij gaan, in: Openbaar Bestuur, september 2001
 • S.P.M. de Waal, Overheid verdwaalt in de informatiesamenleving, Binnenlands Bestuur, 11 mei 2001
 • S.P.M. de Waal, Marktwerking en solidariteit kunnen samengaan in de zorg, NRC Handelsblad, 12 januari 2001
 • J. Eppink en S.P.M. de Waal, Global influences on the public sector, Exploring Public Sector Strategy, Gerry Johnson and Kevan Scholes (ed.), Pearson Education Essex 2001
 • Lid redactieraad Besturen en Innovatie, Bohn Stafleu van Loghum 2000-2002
 • Ronde tafel gesprek, Revitalisering van de non-profitsector, in: CD Verkenningen Themanummer 2001, CDA Wetenschappelijk Instituut 2001

2000

 • S.P.M. de Waal en Bart de Koning, Maatschappelijk ondernemen; Robin Hood in de polder, FEM business, nr. 25, juni 2000
 • S.P.M. de Waal, Corporate governance revisited; nieuwe modellen voor toezicht, Zorgvisie, mei 2000
 • R. Boormans, R. Zwetsloot en S.P.M. de Waal, Maatschappelijk ondernemen in het hoger onderwijs, Tijdschrift Thema, februari 2000, Elsevier

1999

 • S.P.M. de Waal, Grotere broers, andere regels? Procesmanagement door ex-bestuurders ter discussie, in: Management Consultant Magazine nr. 4, 1999

1998

1997

1996

 • S.P.M. de Waal, Besturen van concerns in de gezondheidszorg, ZM magazine, oktober 1996

1995

 • S.P.M. de Waal, De organisatie van de bevrijde universiteit als moderne maatschappelijke onderneming, in: De contouren van een bevrijde universiteit. Omslag in denken en handelen, van Marrewijk c.s.(ed.), Lemma Utrecht 1995

1993

 • S.P.M. de Waal, Het voeren van complexe meerpartijen-onderhandelingen, casus: de derde partij in fusieprocessen van non-profitorganisaties, in: Negotiation Magazine september 1993
 • S.P.M. de Waal, Maatschappelijk ondernemerschap in organisatiekundig perspectief, in: Gezondheidszorg in de jaren negentig: op weg naar maatschappelijk ondernemerschap?, P. De Jong e.a. (ed), SISWO uitgave Amsterdam 1993

1992

 • J.J. Brouwer en S.P.M. de Waal, Strategische opties voor verzorgingshuizen, uitgave Stichting KMBV, Utrecht 1992
 • J.J. Brouwer en S.P.M. de Waal, Topstructuur van verzorgingstehuizen, uitgave Stichting KMBV 1992

1991

 • S.P.M de Waal, Cliëntgericht besturen in de gezondheidszorg. De nieuwe legitimatie. In: J.G.A. van Mierlo (red.) Particulier Initiatief in de gezondheidszorg, van Gorcum Assen 1991

1989

1987

 • Steven de Waal ‘Het vak van besturen van instellingen. De volgende stap in non-profit organisaties: de professionalisering van het bestuur’ in: D.G. Bijl, ‘Wie wil er nog bestuurslid zijn? Praktische beschouwingen naar aanleiding van de Wet Bestuursaansprakelijkheid.’, Uitgeverij Kok, Kampen 1987

 

Back to top button